تخت کمجا

با وجود هزینه های بالا برای خرید خانه و آپارتمان در این روز ها ، اکثر افراد و خانواده های با درآمدهای کم و متوسط مجبور به خرید خرید خانه و آپارتمانهای کوچک میباشد. که بنابر این به نسبت فضای داخل اتاق خواب ها نیز کوچک و کوچکتر شده است.و از طرفی امروزه استفاده از تخت خواب یک نیاز برای استراحت شده است و دیگر از روشهای سنتی و خوابیدن به روی زمین خبری نیست.بنابر این باید فکری به حال این منازل کوچک شود.طراحان کالای خواب با طراحی مکانیزم تخت های کمجا توانسته اند که بخش بسیار زیادی از این نیاز را در خانه های با فضای کم ایجاد نمایید.

نمونه کارهای تخت کمجا ایده آل دکور